Ευρωπαϊκά Projects

M Lang Project

M-Lang   Διδακτικά εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets ) για καινοτομική εκμάθηση γλωσσών και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα  M-Lang   Διδακτικά εργαλεία και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablets ) για καινοτομική εκμάθηση γλωσσών και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέσω του προγράμματος Erasmus+ ως Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Continue Reading

Ευρωπαϊκά Projects

Glossa 2

EU flag LLP EL-01ΓΛΩΣΣΑ 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ONLINE

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ 2- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ONLINE, το οποίο εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέχιση του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ 1, ενός πολύ επιτυχημένου προγράμματος, το οποίο ανέπτυξε τη διδακτική μεθοδολογία και διδακτικά υλικά για τα επίπεδα Γ1 και Γ2 στην Ελληνική γλώσσα.

Continue Reading

Ευρωπαϊκά Projects

MONTESSORI

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MONTESSORI ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

montessori1

 Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος στο Σχέδιο H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MONTESSORI ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πολυμερές Σχέδιο Grundtvig) για την περίοδο 2012 – 2014.

montessori2 Συχνά οι δάσκαλοι γλωσσών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους, νεότερους ή μεγαλύτερους: ψυχολογική άρνηση να μάθουν νέες γλώσσες ή εγκατάλειψη των μαθημάτων, συχνά λόγω έλλειψης χρόνου ή εξαιτίας της ιδέας ότι για έναν ενήλικο η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ πιο δύσκολη. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται, κατά ένα μεγάλο μέρος, σε ξεπερασμένες προσεγγίσεις της διδακτικής των γλωσσών, που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ψυχολογικά εμπόδια των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και τις ατομικές μαθησιακές τους ανάγκες. Η μέθοδος Montessori δεν είναι καινούρια, αλλά έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκπαίδευση των παιδιών. Βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκπαιδευόμενων από διαφορετικές βαθμίδες και τομείς της εκπαίδευσης, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ατομικές συμπεριφορές, τους προσωπικούς ρυθμούς και τα ψυχολογικά εμπόδια του καθενός.

Continue Reading

Ευρωπαϊκά Projects

ΜΕΤΟΙΚΟΣ

ΜΕΤΟΙΚΟΣ -ΑΤΥΠΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ένα Grundtvig Multilateral project 2011-2013

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΟΣ. Για τους μετανάστες η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την κοινωνική τους ένταξη. Παρόλ' αυτά πολλοί από αυτούς διστάζουν (ή δεν έχουν το δικαίωμα) να συμμετέχουν σε μαθήματα τυπικής ή και μη τυπικής εκπαίδευσης. Γι' ατό το λόγο υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αναπτυχθούν μεθοδολογίες άτυπης εκμάθησης γλωσσών, οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των μεταναστών και θα τους διευκολύνουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους.

Continue Reading

Ευρωπαϊκά Projects

SuN.Com

Description
The Su(stainable)N(etworking).Com(munity) project aims to form a methodology for sustainable networking, by creating an informal language learning Community, with a focus on 8 non wide spread languages. In its first phase it proposes the use of innovative methods for Greek language learning, as a paradigm. The second phase includes communities of Italian, Albanian, Latvian, Russian, Slovenian, Polish, Czech and English.

Continue Reading

  • 1
  • 2