"Η διδασκαλία γλωσσών και της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας μέσω διαδικτύου σε ενηλίκους μαθητές"

 

Έναρξη: 18 Ιανουαρίου 2021

Δίδακτρα: 450 ευρώ (ή 650 ευρώ, για Πιστοποίηση EUROLTA*)

Ώρες επιμόρφωσης: 100 (ή 150, για Πιστοποίηση EUROLTA)

Διάρκεια: 4 μήνες, έως 30 Μαΐου 2021  (ή 6 μήνες, έως 30 Ιουλίου 2021 για Πιστοποίηση EUROLTA)

Το σεμινάριο «Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας online σε ενήλικους μαθητές » αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου GLOSSA 2 την περίοδο 2013-2015. Οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με την τεχνική υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας Action Synergy. 

Το διδακτικό υλικό, αποτελούμενο από 14 ενότητες, βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το σεμινάριο υλοποιείται μέσα σε τέσσερις μήνες, σε τρεις φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες, 25 ώρες): 18/1/21 - 14/2/21

Οι συμμετέχοντες μελετούν το διδακτικό υλικό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επικοινωνούν μεταξύ τους στο φόρουμ της πλατφόρμας, και μία φορά την εβδομάδα συναντώνται με τους εκπαιδευτές μέσω Skype. Οι  σύγχρονες συναντήσεις  δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά οι εκπαιδευόμενοι καλό είναι να συμμετέχουν και σε αυτές, για να επιλύουν τυχόν απορίες και να «συναντούν» online τους άλλους συνεκπαιδευομένους.

2η ΦΑΣΗ (8 εβδομάδες, 50 ώρες): 15/2/21- 16/4/21

Συνεχίζονται η σύγχρονη συνάντηση με την ομάδα και τους εκπαιδευτές και η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μία φορά την εβδομάδα οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σύγχρονο online μάθημα έμπειρου καθηγητή σε ενηλίκους μαθητές επιπέδου Β1 (ή  Γ1 ή Γ2). Η εβδομαδιαία παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει και σε βιντεοσκοπημένο μάθημα.

3η ΦΑΣΗ (4 εβδομάδες): 17/4/21-30/5/21

Ολοκληρώνεται η ασύγχρονη μελέτη του διδακτικού υλικού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Συνεχίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων έμπειρων καθηγητών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να κάνουν και πρακτική εξάσκηση αναλαμβάνοντας ρόλο διδάσκοντος σε τέσσερα  από τα τελευταία εβδομαδιαία μαθήματα μέσω skype σε ενηλίκους μαθητές ή σε μικροδιδασκαλία στην ομάδα τους, με τη υποστήριξη των εκπαιδευτών τους.

Οι εκπαιδευόμενοι καθηγητές έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μία τουλάχιστον απάντηση σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου, να απαντήσουν με δέκα τουλάχιστον αναρτήσεις τους σε άλλους εκπαιδευόμενους, να εκπονήσουν μία εργασία καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης του σεμιναρίου.  Η τελική εργασία του σεμιναρίου είναι ένα Ημερολόγιο Αναστοχασμού για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, βασισμένο στις αναρτήσεις τους από την κάλυψη των θεματικών και την παρακολούθηση μαθημάτων τους, καθώς και στην εμπειρία τους κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους, αν αποφασίσουν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη και οι ίδιοι. Η διδασκαλία σε online μαθήματα δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποζημιώνεται, καθώς γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.   

*4η ΦΑΣΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROLTA (Προαιρετική, έως 30/7/21)

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν, αν επιθυμούν, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό EUROLTA Certificate (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους). Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση (https://icc-languages.eu/eurolta/ ), που παρέχεται από το ICC - International Language Association μέσω του Σχεδίου  ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετείχε και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://icc-languages.eu/ ).

Στην περίπτωση αυτή το σεμινάριο παρατείνεται κατά δύο μήνες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εκπονήσουν τις απαραίτητες επιπλέον εργασίες και  να συμπληρώσουν το ατομικό τους portfolio, που θα υποβληθεί προς πιστοποίηση στο ICC, οργανισμό που συμμετέχει στην διαμόρφωση πολιτικής για την Πολυγλωσσία  ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι ενότητες του διδακτικού υλικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οι δραστηριότητες γνωριμίας και το «δέσιμο» μιας ομάδας online εκπαιδευόμενων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πώς να χρησιμοποιήσουμε το μαθησιακό περιβάλλον της πλατφόρμας GLOSSA-λειτουργίες μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Οι προσδοκίες μας και οι εκπαιδευτικές μας ανάγκες - το μαθησιακό συμβόλαιο με τους online μαθητές μας

ΕΝΟΤΗΤΑ 4   Τα χαρακτηριστικά και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των online μαθητών ελληνικής επιπέδου Β1

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Θεωρίες online μάθησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Πηγές και εκπαιδευτικά υλικά για την διδασκαλία της ελληνικής online

ΕΝΟΤΗΤΑ 7   Ο ρόλος του online καθηγητή της ελληνικής

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ενορχήστρωση των συνεργατικών δραστηριοτήτων online

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Επικοινωνία των καθηγητών με τους online μαθητές και των καθηγητών μεταξύ τους

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Ο σχεδιασμός μιας online σύγχρονης μαθησιακής συνάντησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Πιθανές δυσκολίες και προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους - πραγματικές μελέτες περίπτωσης

ENOTHTA 12 Πιθανές προκλήσεις σε σχέση με το τεχνικό περιβάλλον, το διδακτικό υλικό και την οργάνωση των online μαθημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Η διόρθωση εργασιών και η ανατροφοδότηση στους μαθητές των online μαθημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Η αξιολόγηση των online μαθημάτων και του σεμιναρίου

Εκπαιδευτές: 

Ιφιγένεια Γεωργιάδου, Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, Εκπαιδεύτρια καθηγητών, Εμπειρογνώμων - Αξιολογήτρια των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), συγγραφέας των βιβλίων «Παίξε-Γέλασε- Γλωσσικά Παιχνίδια για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο Γ1-σειρά εκμάθησης ελληνικής γλώσσας», «Καλειδοσκόπιο Γ2-σειρά εκμάθησης ελληνικής γλώσσας», EUROLTA Master Trainer (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια   Εκπαιδευτών των καθηγητών) . 

Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, EUROLTA Teacher Trainer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Καθηγητών). 

* Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε δύο δόσεις: 225 ευρώ 10 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 225 ευρώ τους επόμενους δύο μήνες.

Στην περίπτωση της Πιστοποίησης EUROLTA τα δίδακτρα (650 ευρώ) μπορούν να καταβληθούν σε τρεις δόσεις: 225 ευρώ 10 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, 225 ευρώ τους επόμενους δύο μήνες και 200 ευρώ τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Εγγραφείτε στέλνοντας e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ 6944105484, Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Για τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ.