ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
από τον διεθνή οργανισμό ICC - INTERNATIONAL LANGUAGE NETWORK

και από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


To EUROLTA (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση http://www.eurolta.eu/certification/ για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους. Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC - Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/). Η Πιστοποίηση EUROLTA παρέχεται από το ICC μέσω του δικτύου ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετέχει και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.eltacs.eu/project-partners.

Υπάρχουν τρία πιστοποιητικά που παρέχει το ICC μέσω του πιστοποιημένου φορέα του στην Ελλάδα, του Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (http://www.eurolta.eu/eurolta-centres/): το Eurolta Certificate, το Eurolta Diploma και το Eurolta για τη διδασκαλία γλωσσών online. Και τα τρία εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενηλίκους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται υπό την αιγίδα του προγράμματος κατάρτισης EUROLTA αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την εκπαιδευτική διαδικασία.


Η εκπαίδευση για τo Εurolta Certificate (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους και σε μελλοντικούς καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας.

Η εκπαίδευση για τo  Eurolta Certificate για τη διδασκαλία online (150 ώρες, 6 μήνες, 650 ευρώ) απευθύνεται σε έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας, οι οποίοι έχουν ήδη διδάξει σε δια ζώσης μαθήματα και θέλουν να μάθουν πώς να διδάσκουν ελληνικά ή άλλη γλώσσα μέσω διαδικτύου.

Η εκπαίδευση για τo Eurolta Diploma (250 ώρες, 10 μήνες, 900 ευρώ) απευθύνεται σε  διευθυντές οργανισμών ξένων γλωσσών, σε καθηγητές ξένων γλωσσών ή / και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών πλήρους απασχόλησης (20 ωρών / εβδομάδα) και σε έμπειρους εκπαιδευτές και μέντορες καθηγητών ξένων γλωσσών.
 
Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση ενός φακέλου (portfolio) που περιέχει δείγματα της εργασίας των εκπαιδευομένων (σχέδια μαθημάτων, πρακτική διδασκαλίας κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός προετοιμάζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων Eurolta trainers και αποστέλλεται στη Γερμανία στο ICC. Αξιολογείται από τους Eurolta Master Trainers και εφόσον ο εκπαιδευόμενος εγκριθεί, το πιστοποιητικό αποστέλλεται από τα κεντρικά γραφεία του  ICC  από τη Γερμανία σε ένα μήνα.

Καθηγητές άλλων ξένων γλωσσών μπορούν να πιστοποιηθούν, παρακολουθώντας και προσαρμόζοντας τα αντίστοιχα προγράμματα και ετοιμάζοντας τον φάκελό τους σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές σε τάξεις άλλων ξένων γλωσσών.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο.

Επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για να λάβετε τους Οδηγούς Σπουδών στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EUROLTA - HCC. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και στα τηλέφωνα +302286082820 ή +306944105484, Ιφιγένεια Γεωργιάδου.

 

Διαβάστε περισσότερα...